( MAGAZIN @hr)

Jedan je od najvećih skulptora 20. Vijeka, Ivan Meštrović!

Diplomirao je likovnu akademiju u Beču. Rođen je u seoskoj katoličkoj porodici u Slavoniji, a odrastao u rodnom selu svojih roditelja Otavicama u Dalmaciji. Njegova religioznost oblikovala se pod uticajem narodne religioznosti, Biblije i kasnog Lav Tolstoja. Prema Meštroviću misterij ljubavi odgonetka je misterija smrti i uvjet vjerovanja u vječnost. Stoga su mu čovjekova djela na zemlji, pa i umjetnost, “otisci besmrtnog bića”. Ivan Meštrović je najpoznatiji i najslavniji hrvatski kipar te jedan od najvećih suvremenih svjetskih umjetnika.

Od mnogih Meštrovićevih javnih skulptura neke su postale gradski simboli poput najomiljenijeg zagrebačkog spomenika „Zdenac života“. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. 1911. godine dobio je u Rimu na Svjetskoj izložbi umjetnosti “Prvu nagradu za kiparstvo”, 1953. godine dobio je godišnju nagradu Američke akademije umjetnosti “Annual Award of Merit”, u Kanadi, u Windsoru, Ontario, dobio je godišnju nagradu Assumption Collegea “Christian Culture Award”. 1955. godine dobio je medalju Američkog instituta arhitekata “Fine Arts Medal”, Te iste godine dobio je još dva priznanja počasni doktorat Notre Dame Universityja  “Doctor of Fine Arts degree” te počasni doktorat Marquette Universityja “Doctor of Laws”. 1961. godine dobio je odlikovanje za znanost i umjetnost Republike Austrije.

Umire 1962. godine u South Bendu, u drzavi Indiani SAD, a pokopan je u rodnoj zemlji, prema njegovoj posljednjoj želji. Bio je i ostao među najvećim kiparima religioznih motiva od renesanse do danas.