( MAGAZIN @hr)

Hrvati su se doselili na Jadransku obalu oko sedmog stoljeća i smjestili se na ruševinama Rimskog Carstva. Na prostor današnje Hrvatske prva slavenska plemena dolaze u 6. i 7. st. za velike seobe naroda. Među njima bili su i Hrvati, koji se u izvorima spominju na širem prostoru, no etnički najkoncentriranije i povijesno najčvršće upravo u zaleđu jadranske obale.

Najstariji tragovi ljudske nazočnosti na hrvatskom tlu potječu iz starijeg kamenog doba. U špilji Šandalji pokraj Pule i u Punikvama pokraj Ivanca otkrivene su kamene izrađevine predneandertalske rase, a ostatci neandertalskoga pračovjeka pronađeni su na Hušnjakovu brijegu u Krapini. Hrvatski je narod oko 626. podložio rimske pokrajine Dalmaciju, Panoniju te osnovao dvije neovisne kneževine, koje je u Hrvatsko Kraljevstvo ujedinio njegov prvi kralj Tomislav, okrunjen 925. godine. Primorska Hrvatska je, pored Franačkoga Kraljevstva, prva trajna i uređena država u srednjoj Europi.

Da je Hrvatska prekrasna mi vrlo dobro znamo, ali to znaju i mnogi stranci koji joj se kao turisti rado vraćaju. Svake godine mediteranska Hrvatska privuče milijune turista svojom ljepotom, kulturnom raznolikošću i zabavnim aktivnostima. To je zemlja dobrodošlice za sve ljude i kulture.