Lov i Ribolov

Zemljopisni položaj te prirodne značajke Hrvatske, omogućuju lov raznolike divljači na cijelom području zemlje. U istočnim, ravničarskim krajevima Hrvatske, Slavoniji i Baranji, moguć je lov na jelena, srnjaka i divlje svinje, te na sitnu, dlakavu i pernatu, divljač. U središnjoj Hrvatskoj je također moguć lov na svu navedenu divljač, dok je na području Like i Gorskog Kotara moguć i lov na medvjeda i tetrijeba. Na području Primorja i Dalmacije posebnu atrakciju predstavlja lov na divokozu i muflona, te na posebne vrste sitne pernate divljači koja obitava na većim nadmorskim visinama, kao što su jarebica kamenjarka, grivna i lještarka. Za svako od navedenih područja, pored raznolike lovne divljači, specifičan je i način lova, lovni običaji, pasmine lovnih pasa i sl.  Republika Hrvatska je jedinstven prirodni prostor u kojem je na malom prostoru zastupljena tolika prirodna raznolikost u čudesnom spoju Sredozemlja, Alpa i Panonije. Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

Hrvatska je jedno od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju sva tri velika europska predatora: medvjed, vuk i ris. U Hrvatskoj od 5,6 milijuna hektara, gotovo 5,3 je lovište. Tikveš, Breznica, Spacva i Papuk su neka od najboljih lovišta s dugogodišnjim iskustvom u lovu na crvenog jelena i lovišta koja mogu pružiti kvalitetnu uslugu i obilje zabave. Ukoliko želite u lov na srnu, preporučujemo lovišta koja se nalaze u Medimurju u sjevernom dijelu Hrvatske, na samo sat vremena vožnje od Zagreba.  Hrvatska, takođe, nudi najbolje mjesto za lov na divlju svinju. Hrvatska je podijeljena na 21 županiju i vecina njih posjeduje svoj ​​lovački savez.

Hrvatski lovački savez je udruženje hrvatskog lovstva koja djeluje preko županijskih lovačkih saveza i Lovačkog saveza grada Zagreba, u svome članstvu okuplja oko 60.000 lovaca. Hrvatski lovački savez predstavlja hrvatsko lovstvo u zemlji i inozemstvu. Brine o zaštiti prirode, očuvanju, uzgoju i pravilnom lovu divljači. Provodi edukaciju za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači.

Zelendvor je jedno od najstarijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj koje je osnovano 1870. godine, a smješteno u blizini baroknog grada Varaždina u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj. Lovište u vlasništvu Zelendvora prostire se na 8.500 hektara, a obiluje fazanima, trčkama, prepelicama, šljukama,  zečevima i smeđim zečevima. Lov na ove vrste čini Zelendvor poznat po individualnom i grupnom lovu. Lov se može organizirati prema  vlastitim željama lovaca.

Komercijalno  lovište “Radinje” – Lovište je djelomično obrađeno, nizinskog tipa, smješteno uz rijeku Savu izmedu Nove Gradiške i Slavonskog Broda, površine 4135 ha u vlasništvu Hrvatskih šuma, a gospodari sitnom i krupnijom vrstom divljači. Od krupnijih vrsta tu su jelen obični, divlja svinja te srna, a od manih vrsta: fazan, zec, patke,guske i prepelice. Lovište ima svoju dugu tradiciju i ugošćuje lovce iz raznih zemalja.

Lovište “Finag” osnovano je 1995. godine i slovi kao jedno od najboljih lovišta, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. “Finag” je lovište otvorenog tipa, a obuhvaća ravničarsko-brdovite terene sjevernih obronaka Moslavačke gore i prostire se na 4.500 ha površine u kojem se nalaze dva zatvorena gatera od kojih je jedan za jelene lopatare, a drugi za divlje svinje. U njemu se uzgaja različita divljač, od fazana i zečeva preko srneće divljači do jelena i jelena lopatara te divljih svinja i muflona. Posebno je interesantan kombinirani lov na jelene i divlje svinje, koji privlači sve vecu pozornost lovaca iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Lov   Hunting

Hunting

Ribolov

Hrvatska je zemlja bogata mogućnostima za ribolov. Za ribolovce postoje razne male i veće ribe koje se mogu loviti duž cijele jadranske obale, kao i razne vrste svježe ribe u mnogim rijekama i jezerima. Lokalni stanovnici u Hrvatskoj imaju dugu ribarsku tradiciju, tako da će uvijek biti netko ko bi podjelio informacije posjetiteljima i savjet gdje i kako da love ribu.  Ribolov na područjima nacionalnih parkova prirode Brijuni, Kornati i Mljet je reguliran zakonom o zaštiti prirode. Ribolov je također zabranjen u posebnim rezervama, estuariji rijeka Dragonja, Mirna, Raša, Riječina, Zrmanja, Jadro, Žrnovnica, Cetina, Neretve i Rijeka Dubrovačka, te u Limsko kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na otoku Krku.

Otvoreno more vam daje osjećaj slobode i mira prilikom vožnje u blizini delfina i kornjača.  Ako se opredijelite za ribolov na moru, postoje organizirane ture brodićima  koje će vam pružiti nezaborvno iskustvo.

Fishing   Fishing

Fishing

 

Pretraga

Rezerviranje smještaja

Reklame

Uluguru Tours, tour company & safaris Royal Tour N Travel Advertisement Advertisement